Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 

Pelayaran Hidup

Pelabuhan hidup
yang hakiki
bukan
di sini

padang permainan ini
hanya sementara
saja

Ramli Abdul Rahim
10 September 2000
 

Ke Koleksi Puisi Ramli Abdul Rahim