Make your own free website on Tripod.com
 
 

DOA

aku pernah punya hajat
lalu kupohon pada Allah
2 tahun kemudian Allah maqbulkan
ketika aku tidak lagi berhajatkannya

aku punya hajat kedua
lantas aku berdoa pada Allah
dengan penuh harap
akan maqbulnya doaku
tika aku masih berhajatkannya
 

netee
03072000Penyair netee (Netee Suzitie Muhammad) adalah lepasan Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan undang-undang. Kini beliau bertugas di Kuala Lipis Pahang.
 

Ke Penyair Malaysia