Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 
Tiada akhirnya


              Padaku tiada akhirnya
              padanya tiada akhirnya
              walau hilang di kasar mata
              padanya tiada akhirnya
              terus ada pengertian segala
              masih ada dalam manusia.

              Ida Munira Abu Bakar
           1/8/2000
 

                        

                    Ke Penyair Malaysia